Våra lösningar är idealiska för alla organisationer

MProtokoll

Om programmet

System för mätaravläsning av vatten-, el-, fjärrvärme mätare.

Används idag bland annat av MälarEnergi, Tekniska Verken & Gotlands Energi.

MProtokoll kan kopplas mot flera olika debiteringssystem. 

Funktioner

PC-Programmet arbetar mot en MS SQL-databas på antingen en server i nätverket eller lokalt mot MS SQLExpress.

PC-programmet hanterar arbetsorder som delas upp i områden och pack.

PC-programmet hämtar mätardata/arbetsorder från debiteringssystem eller komponentregister

Skicka mätardata/arbetsorder till PocketPC lokalt via kabel eller över Internet till Android

Hämta tillbaka mätardata/arbetsorder från PocketPC eller från Android efter behandling i fält

Återrapportering av behandlade mätare till debiteringssystem alt. komponentregister

Tänkbara användningsområden:

  • Anläggningsregister – för besiktning, rondning, projektering
  • Orderhantering
  • Bokningssystem
  • Dokumenthantering