Våra lösningar är idealiska för alla organisationer

Hur vi jobbar

Miljöpolicy

SIB jobbar aktivt för att utveckla datasystem & samtidigt ha en hög medvetenhet för miljö & vår påverkan på miljön ska vara minsta möjliga.

Handlingsplan

Vi har upprättat en handlingsplan utifrån vår målsättning. Handlingsplanen omfattar följande:

Källsortering av avfall Vi källsorterar vårt avfall och lämnar papper för återvinning

Energisparåtgärder Ett fastställt mål är att öka användningen av datorer och adekvata programvaror för att minska pappersanvändandet för att sprida information till personal, kunder och leverantörer. Företaget använder lågenergilampor i debelysningsarmaturer där detta är möjligt.

Miljöanpassade inköp Ett fastställt mål är att alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används i verksamheten, allt från fordon och bränslen till kopieringspapper och pennor. Detta har medfört en övergång till mer miljöanpassade produkter. Efterlevnad av kraven är ett måste och diskuteras vid personalmöten en gång per månad.

Miljökrav på våra produkter och tjänster De produkter och tjänster vi marknadsför skall vara tillverkade av material som kan återvinnas eller av återvunnen material, där så är möjligt. Ett av företagets mål är att ta bort produkter ur verksamheten som inte är tillverkade på ett miljövänligt sätt eller som innehåller miljöfarliga ämnen.

Miljökrav på våra leverantörer Ett av företagets miljömål är att påverka våra huvudleverantörer att alltid beakta miljöaspekter i sin produktion och verksamhet.

Användning av bästa möjliga bränsle och Minskad bränsleförbrukning Ett av de miljömål som satts upp för verksamheten föreskriver bästa möjliga bränsle och krav på åtgärder för att minska bränsleförbrukningen.

Miljöinformation till anställda, kunder och leverantörer Samtliga anställda i verksamheten ska ha vetskap om företagets miljömål. Detta följs regelbundet upp vid personalmöten en gång per månad där också ny information ges. Genom muntlig och skriftlig kommunikation informeras våra kunder om vårt fortlöpande miljöarbete. Med våra leverantörer har vi en ständigt pågående dialog om miljöförbättrande åtgärder.

Protokoll

Utmaningen

  • Reducera pappersarbete 
  • Uppnå affärsinsikter ur komplex data 
  • Minimera datainsamlings fel 
  • Effektivisera processer 
  • Engagera service- och underhållspersonal 
  • Utmana traditionella arbetssätt för att vinna konkurrensfördelar

Lösningen

  • Processerna: Kartlägg, utmana och effektivisera befintliga processer 
  • Hårdvara: Säkerställ val av en handdator som uppfyller krav på ergonomi, kommunikationsmöjligheter, teknik etc. 
  • Mjukvara: Som kund till SIB erbjuds både generella program såväl som nyutvecklade. Högsta fokus på användarvänlighet och affärsnytta

Resultatet