Våra lösningar är idealiska för alla organisationer

Om oss

Vi har varit med & datoriserat den svenska kraftindustrin

Årserfarenhet
0 +
Lojala kunder
0 +

Vårt måtto

Vi har alltid arbetat för att sätta kundens behov i fokus och vid en affär vill vi själva kunna se oss som kund. Alla kunder är lika viktiga, enmans konsulter till multinationella företag.

Vårt mål

Att fortsätta vara en ledande leverantör av handdatorsystem för kraftindustrin i Sverige, samt expandera våran andel av besiktningssystem inom andra marknader.

Historien om SIB

SIB Elkraft & Data AB grundades 1984 & hette då Söderkvist Ingenjörs Byrå El som ett konsultföretag av Lennart Söderkvist. 1985 började Lennarts tvilling bror Gösta Söderkvist att jobba på SIB. De arbetade tillsammans fram till 1990 då Gösta fick ett erbjudande som Anläggningschef på Värmdö Energi. Gösta blev senare Elverkschef. Gösta fortsatte inom branschen som VD för Leksand Rättvik Elverk men är numera VD för Sollentuna Energi.

Från 1986 började SIB utveckla handdator- & PC-system för Stolpbesiktning, Jordtagsmätning, Avvägning m.m. Detta gjordes vid sidan av den vanliga konsultverksamheten som de drev. Utvecklingen av systemen gjordes tillsammans med KTH studerande.

1995 anställdes Peter Rosén som ansvarig för systemutveckling & Peter är fortfarande ansvarig än idag. 1996 började SIB att samarbeta med ett annat bolag UPEK som drivs av Björn Ekström. Tillsammans drev de vidare handdatorutvecklingen. Tillsammans med UPEK gjorde SIB ett Rondningssystem för kärnkraftverk som på senare år har uppdaterats för OKG 1. SIB har under åren haft samarbete med REJLERS EnergiTjänster med ett Schablonavräkning system & mätarbytes system som användes av större delen av Svenska kraftenergi när alla mätare skulle bytas. Idag har SIB utvecklat systemet för underhåll.

2006 fick SIB kontakt med ett Slovenskt företag som var intresserade av AvCAD. SIB var på besökt och installerade AvCAD och startade ett samarbete med ett Slovenskt företag som numera är återförsäljare för AvCAD.

2008 blev SIB:s Besiktningssystem, Protokoll & AvCAD system standard för Vattenfall i Sverige.

År 2011 har det gått 25 år sedan SIB grundandes som ett konsultbolag, vilket odlat fram en stark kultur där varje anställd har ett brinnande engagemang för affärsnytta. Missionen är att öka kundernas lönsamhet genom att erbjuda marknadens mest kvalitetssäkra handdatorsystem. Idag tillhandahåller SIB handdatorlösningar till över 100 lojala kunder och håller marknadens högsta servicekvalitet. Samma år flyttade SIB ur sina lokaler på Lidingö där vi suttit i 17 år in till Brunnsgatan i Stockholm. SIB har även levererat ett system till ett båtvarv för vinterförvaring av båtar. 2012 levererade SIB sitt första Android system för mätaravläsning.

SIB är idag branschoberoende. Med andra ord erbjuder SIB handdatorbaserade lösningar till kunder inom all typ av verksamhet inom olika branscher 

Marknadsandelar

SIB har idag på många system c:a 90% av den Svenska Marknaden.
Finansiell information; SIB har sedan starten 1984 alltid utvecklat samtliga system med eget kapital och levererar färdiga system till marknaden. Den utrustning som köps in till företaget i form av datorer, fältdatorer, telefoner, inventarier, fordon m.m. köps endast med eget kapital

SIB:s affärsidé

Att genom nära kundrelationer tillhandahålla marknadens mest kvalitetssäkra & kostnadseffektiva PC & handdatorsystem för all typ av verksamhet.

Tidslinje

1984
1984

SIB startades av Lennart Söderkvist och då som ett konsultbolag.

1985
1985

Började Gösta Söderkvist arbeta tillsammans med Lennart och utförde besiktning.

1988
1988

Levererade SIB sitt första besiktningssystem till svenska kraftindustrin.

1988
1988

Tog SIB fram det första avvägningssystem för fältverksamhet samt uppritning av profil på plotter.

1989
1989

Avslutade Gösta Söderkvist sin anställning på SIB och började på Värmdö Energi som Anläggningschef.

1991
1991

Levererade SIB sitt första mätarservice program kopplat till debiteringssystem till Tromsö kraft i nord Norge.

1991
1991

Vattenfall Energimätning köper in sig i mätaravläsningsprogrammet och blir delägare till 50%.

1993
1993

SIB tar fram första CAD systemet för stolpsättning.

1990-2005
1990-2005

Levererar SIB de flesta besiktningssystem och mätaravläsningssystem på den svenska marknaden.

2003
2003

SIB går över till Windows Mobile maskiner för fältverksamheten.

2005
2005

SIB levererar AvCAD 4 som är helt i Windows med stolpsättning och konstruktionsberäkning.

2012
2012

SIB börjar leverera Android enheter för fältverksamhet.

2014
2014

SIB flyttar sitt huvudkontor till den nyvarande adressen.

2015
2015

SIB börjar leverera AvCAD 5 som innehåller materiel-hantering och dokument-hantering.

2015
2015

SIB har tillsammans med LeanBros AB utvecklat en säkerhets app för företag och privatpersoner.