Våra lösningar är idealiska för alla organisationer

Vi har varit med och datoriserat den svenska kraftindustrin

Vi vill tillhandahålla marknadens mest kvalitetssäkra & kostnadseffektiva PC & handdatorsystem för all typ av verksamhet.
SIB är idag branschoberoende. Med andra ord erbjuder SIB handdatorbaserade lösningar till kunder inom all typ av verksamhet inom olika branscher

38 år av erfarenhet att sätta kundens behov i fokus

År 2024, nu har det gått 38 år sedan SIB startades, då som ett konsultbolag. Detta har odlat fram en stark kultur där varje anställd har ett brinnande engagemang för affärsnytta. Missionen är att öka kundernas lönsamhet genom att erbjuda marknadens mest kvalitetssäkra it system för datainsamling i utsatta miljöer. Idag tillhandahållare SIB it system till över 100 lojala kunder båda i Sverige och med återförsäljare utomlands. Vi strävar efter att tillhandahålla marknadens hösta servicekvalitet. 

Högsta fokus på användarvänlighet

Vår affärsidé är att genom kundrelationer tillhandahålla marknadens mest kvalitetssäkra & kostnadseffektiva it system för datainsamling i fält.

Över 30 år i branschen

SIB har med över 30 år i branschen varit med och datoriserat och effektiviserat den Svenska Kraftindustrin.

Tidsbesparingar

Positiv miljöpåverkan

Engagerad personal

Högsta fokus på användarvänlighet

Vår affärsidé är att genom kundrelationer tillhandahålla marknadens mest kvalitetssäkra & kostnadseffektiva it system för datainsamling i fält.

Över 30 år i branchen

SIB har med över 30 år i branschen varit med och datoriserat och effektiviserat den Svenska Kraftindustrin.

Tidsbesparingar

Positiv miljöpåverkan

Engagerad personal

Vi har varit med & standardiserat den svenska kraftindustrin

Nedan ser du våra mest använda program

AvCAD

AvCAD 6 är det senaste tillskottet i vårt CAD-system.
I AvCAD finns beräkningar för laster vid olika förhållanden och mallningar. Här finns också materialhantering som baseras på e-nummer och de konstruktionstyper man valt. Även koordinater i samarbete med Sokigo. 

Protokoll

Rondo är ett generellt besiktningssystem som kan användas inom all typ av besiktning eller där man går ronder.

Denna applikation som i grunden är ett registerprogram med otaliga möjligheter att organisera data kan i stort sett anpassas till vilken verksamhet som helst. 

Besiktning 0,4 / 52 kV

Detta besiktningssystem levererades första gången 1987 och har sedan dess varit ett av de ledande besiktningssystem marknaden inom den svenska kraftindustrin.
Programmet hanterar Stolp- & Jordtagsmätning och ger en fullständig dokumentation av anläggningar med möjlighet att hantera Fel- & Materiel koder. Klarar även P3 koder med kostnader, vilket ger möjlighet att göra färdiga beredningar med kostnadskalkyl. 

MProtokoll

System för mätaravläsning av vatten-, el-, fjärrvärme mätare.
MProtokoll kan kopplas mot flera olika debiteringssystem.

Används idag bland annat av MälarEnergi, Tekniska Verken & Gotlands Energi. 

Våra samarbetspartners

Läs våra senaste nyheter

Tveka inte på att kontakta oss!

Vår affärsidé är att genom nära kundrelationer tillhandahålla marknadens mest kvalitetssäkra & kostnadseffektiva PC & handdatorsystem för all typ av verksamhet.